Bảo Tàng Thư Viện Từ Sơn

CÔNG TRÌNH: BẢO TÀNG – THƯ VIỆN TỪ SƠN
Địa điểm: Phường Tân Hồng – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng Từ Sơn
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Lê Thị Thúy Hồng