Công trình Trường Mầm Non Bình Định

Công trình: Trường mầm non Bình Định
Quy mô: 20 nhóm lớp
Địa điểm: Xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Hữu Đăng