Trung Tâm Đông Ngàn

Quy mô: 1,91ha
Địa điểm: Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Chủ Đầu Tư: UBND Phường Đông Ngàn
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Thạc Tú Anh