Trung Tâm Thương Mại Tổng Hợp Suối Mỡ

CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SUỐI MỠ
Địa điểm: Thôn Dùm – Xã Nghĩa Phương – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Thu Giang
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Văn Lục