Công trình Trường Mầm Non Bình Định

Quy mô: 20 nhóm lớp

Địa điểm: Xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài

Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường

Thiết kế: KTS Nguyễn Hữu Đăng