Ao Cá Mả Mực Đình Bảng

TÊN DỰ ÁN: QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ DỊCH VỤ AO CÁ MẢ MỰC PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG
Quy mô: 3,75ha
Địađiểm: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: UBND phường Đình Bảng
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Vũ Đình Nam