Đô Thị An Bình

TÊN DỰ ÁN: QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ TẠI XÃ AN BÌNH VÀ THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
Quymô: 66,5ha
Địa điểm: Xã An Bình và Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: UBND xã An Bình
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Đức Pháp