Khu Tái Định Cư Phía Nam Cầu Phật Tích

TÊN DỰ ÁN: QUY HOẠCH KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHÍA NAM CẦU PHẬT TÍCH VÀ KHU ĐẤU GIÁ QSDĐ TẠO VỐN TẠI XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
Quy mô: 1,0ha
Địa điểm: Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: UBND xã Đại Đồng Thành
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Hữu Đăng