Khu Nhà Ở Xã Long Châu

TÊN DỰ ÁN: QUY HOẠCH KHU NHÀ Ở ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ LONG CHÂU, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
Quy mô: 8,5ha
Địa điểm: Xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Chủ đầu tư: UBND xã Long Châu
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Hữu Đăng