Điểm Dân Cư Mới Phường Châu Khê

TÊN DỰ ÁN: QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ MỚI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG CHÂU KHÊ, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH
Quy mô: 1,2ha
Địa điểm: Phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: UBND phường Châu Khê
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Nguyễn Hữu Đăng