Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ Long Châu

CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LONG CHÂU
Địa điểm: Khu phố Đa Hội – Phường Châu Khê – Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Môi Trường Xanh
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Tấn Mạnh Cảnh