Trường Mầm Non Xã Nhân Thắng

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHÂN THẮNG
Địa điểm: Xã Nhân Thắng – Huyện Gia Bình –Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đông Dương
Chủ nhiệm thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Cường
Thiết kế: KTS Lê Thị Thúy Hồng